Legal Information

Terms and Conditions


1. The following Conditions realate an license agreement between Frenzs B.V. - further named as Frenzs - and the Customer.

2. Exclusive publisher’s rights of the license belong to Frenzs and are not transferrable. The license is intended for the use of Customer and cannot be used in any other way. Customer is not allowed to change content or to transfer or assign it to any other third party or otherwise, without the permission of Frenzs.

3. The use is based on total number of beds/employees/patients, which number is provided by Customer. 

4. In case Frenzs did not receive a cancellation in writing from Customer three (3) months before the end of the contract period, the contract will be extended for an additional period of one (1) year.

5. Customer is responsible for the implementation of the license into Customer’s electronic health record system. Frenzs will provide a guide that helps to build in the license. Frenzs will retain the right to check the implemented before launching via controlled remote access or on-site.

6. In case of extending the contract, the Customer is obliged to send Frenzs an update of the total number of beds/employees/patients at that time. Based on the number of beds/employees/patients, Frenzs will send the Customer a confirmation with the license fee per year, applicable at the time of such extension.

7. Customer is obliged to inform Frenzs by email in case of merger or acquisition of Customer. Customer is also obliged to make a record of the total number of beds in case of an increase or decrease that is more than 25% in comparison with the total number of beds at the start time of the license contract.

8. In case of early termination, Frenzs is authorized to charge Customer the total amount due for the remaining contract period, unless such termination is due to the breach of this agreement by Frenzs.

9. Term of payment is after 30 days based on invoice date. Invoices will be sent by email to Customer.

10. Payment needs to be made with bank transfer.

11. When necessary either party reserves the right to terminate this Agreement for the uncured breach of this Agreement following 30 day prior written notice to the breaching party.

12. Prices in currency of related to the rate of exchange based on Euros. VAT (Value Added Tax) is not included and the payment of the VAT supposed to be done in country of Customer. Price changes are based on yearly inflation indexation given by CBS (Central Office of Statistics in the Netherlands).

13. Notice: The parties shall receive notice relative to the terms and conditions of this Agreement by email as follows: For Frenzs: info@frenzs.nl

 

 


Privacy statement Frenzs BV

 

Frenzs BV, gevestigd aan

Zes Huizenhof 30 6511 EA Nijmegen

In Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.frenzs.org Zes Huizenhof 30

6511 EA Nijmegen

Nederland + 31(0)857731473

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Frenzs BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, u mogelijk gebruik maakt van onze diensten of mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frenzs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Frenzs BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Frenzs BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Frenzs BV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frenzs BV) tussen zit. Frenzs BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office, ten behoeve van het uitvoeren van de bedrijfsvoering en zal geen gevolgen voor betrokkenen hebben.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Frenzs BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Gegevens

Voor- en achternaam -  Bewaartermijn van 7 jaar - ivm Verwerking betaling – belastingdienst

Adres -  Bewaartermijn van 7 jaar- ivm Verwerking betaling – belastingdienst

Email adres -  Bewaartermijn van 7 jaa - ivm Verwerking betaling – belastingdienst

Bank gegevens -  Bewaartermijn van  7 jaar - ivm Verwerking betaling – belastingdienst

Gegevens over jouw activiteiten -  Bewaartermijn van  2 jaar - ivm Analyseren website statistieken op onze website                                              

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Frenzs BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Frenzs BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frenzs BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frenzs.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Frenzs BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@frenzs.nl

 

Frenzs BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons